Europeas

  • Jaume Asens

    Jaume Asens

    Advocat defensor dels DDHH, centrat en la participació en moviments socials i la lluita contra la corrupció.