Comuns, PSC, Junts, ERC i la CUP regulen el vot telemàtic i amplien la delegació de vot

Els cinc grups parlamentaris registren conjuntament una modificació del reglament al Parlament per aprovar aquest juliol 

Els grups parlamentaris del Comuns, PSC, Junts, Esquerra Republicana i la CUP volen modificar el reglament del Parlament i per això han registrat aquest divendres una proposta que recull tres canvis fonamentals: amplia els supòsits de delegació de vot i incorpora per primera vegada el vot telemàtic al reglament del Parlament; s’assimila la conformació de grups parlamentaris al reglament del Congrés dels Diputats; i fixa que una declaració institucional requereix una majoria qualificada de dos terços. 

Vot delegat i vot telemàtic 

En primer lloc, el reglament regularà per primera vegada el vot telemàtic i amplia els supòsits de delegació de vot. Aquest punt s’emmiralla en com funcionen altres cambres. 

Així doncs, als casos per activar la delegació de vot s’hi incorporen “situacions excepcionals degudament justificades a criteri de la Mesa en què, per impedir el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri suficientment justificat“. Una disposició transitòria vincula aquesta opció a l’aprovació de la llei d’amnistia que ja s’aplica a Catalunya. 

Un nou article, el 98bis, serà el que regularà la votació telemàtica en els mateixos termes que la delegació de vot per a les situacions excepcionals, i també serà possible per als diputats  i diputades que tinguin compromisos de representació institucional a l’estranger. 

Conformació de grups parlamentaris

En segon lloc, els cinc grups volen modificar l’article 27, sobre les adscripcions a grups parlamentaris. Quan s’aprovi la reforma, es podrà fer canvi d’un grup a un altre els cinc primers dies de cada període de sessions.

Es concreta així el mecanisme que les últimes setmanes els grups parlamentaris han explorat per assimilar el reglament del Parlament amb el Congrés dels Diputats a l’hora de conformar grups parlamentaris. Així, serà possible perquè la modificació habilita, de forma excepcional, un període per tornar a constituir els grups parlamentaris un cop s’aprovin els canvis al reglament.

Declaracions institucionals 

Finalment, la reforma estableix que a partir d’ara caldrà una majoria qualificada de dos terços  per part de la presidència i la Junta de Portaveus -enlloc d’unanimitat- per aprovar una declaració institucional del Parlament. Les declaracions de la Junta de Portaveus, com fins ara, requeriran majoria.