Prioritats europees 9 de juny

Refunda el marc normatiu econòmic de la UE sobre una nova base social i democràtica

Des del compromís europeista, cal refundar el model econòmic de la UE per prioritzar els drets de la ciutadania i superar el neoliberalisme dels tractats actuals. La pandèmia va obrir una oportunitat per una acció econòmica sense condicionants, però existeix el risc de retornar a l’austeritat. La prioritat és que l’economia serveixi una Europa social i democràtica, i que defensi els drets socials, civils i polítics, amb l’objectiu a llarg termini de crear un nou marc normatiu.

Impulsa una transició ecològica justa i democràtica

La sostenibilitat ambiental és una necessitat urgent davant la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació. Europa ha d’actuar ràpidament per preservar el medi ambient per a les generacions futures, establint límits estrictes sobre la contaminació i promovent l’agricultura sostenible. Això inclou expandir àrees protegides, redireccionar ajuts agrícoles, garantir una pesca sostenible i adoptar mesures internacionals de protecció ambiental. És essencial reformar la política agrícola i comercial per assegurar una producció d’aliments saludable i sostenible, així com abordar les necessitats dels països més vulnerables.

Protegeix les persones

Europa necessita un nou Contracte Social Europeu vinculant per garantir drets socials, reduir la pobresa i les desigualtats, i assegurar unes condicions de vida dignes per a tothom. La UE ha de prioritzar una redistribució justa de la riquesa, l’accés equitatiu a béns essencials i l’habitatge com a dret social. 

L’Europa que volem entén l’envelliment de la població com una oportunitat en una economia sostenible, dins una societat que es beneficia de les persones grans que fan activitats no remunerades com les cures, o que segueixen al mercat laboral.

L’Europa que volem prioritza abordar els reptes futurs i protegir els més vulnerables. L’accés a un habitatge assequible és fonamental, amb la necessitat de construir habitatge social i protegir els llogaters contra abusos. La salut, en tots els àmbits, és crucial i cal promoure la cobertura sanitària universal. La conciliació del temps és essencial per al benestar i la qualitat de vida, amb polítiques de temps per abordar la desigualtat i la pobresa de temps.

Defensa els drets i llibertats de la ciutadania

La Unió Europea es basa en valors de dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte dels drets humans. Tot i la creació de la Carta dels Drets Fonamentals el 2000 i la seva obligatorietat des del Tractat de Lisboa de 2009, encara hi ha dificultats per garantir-ne l’aplicació completa a tots els Estats membres. En un context de creixement de forces polítiques reaccionàries, és crucial que la UE actuï com a garant dels drets i llibertats fonamentals. Això inclou el suport a la societat civil, la protecció contra interferències externes i la defensa de la llibertat d’expressió i dels mitjans de comunicació independents.

Avança en Feminismes i LGTBI+

Per avançar cap a una Europa democràtica i igualitària, cal un projecte polític feminista que garanteixi els drets i llibertats de totes les persones, superant les polítiques patriarcals que causen discriminació i precarietat. L’auge de l’extrema dreta, amb discursos antifeministes i antigènere, agreuja aquestes problemàtiques. Les polítiques feministes han de combatre aquestes tendències i promoure la igualtat salarial, la representació política de les dones i la protecció contra la violència de gènere. També s’ha de garantir l’accés a la salut sexual i reproductiva, i establir una cultura política feminista i interseccional en totes les polítiques europees.

Aposta per l’emancipació juvenil

A través de diverses reformes necessàries es poden millorar les condicions dels joves a Europa. Des de la reforma del programa Erasmus per garantir la igualtat d’oportunitats, o la millora en l’accés al mercat laboral amb una remuneració digna i una Renda Europea d’Emancipació Juvenil, fins a garantir bàsics com l’accés a l’habitatge, l’atenció a la salut mental i sexual dels joves, o garantir la connexió a internet i la mobilitat sostenible. Més que mai és essencial promoure la participació juvenil en la política.

Defensa els drets humans i el dret internacional

El món està entrant en un període de tensions internacionals marcades per la conflictivitat econòmica i la competició entre la Xina i els Estats Units. Aquest escenari posa en perill el multilateralisme i pot provocar que els conflictes locals es converteixin en regionals o fins i tot globals, com en el cas de la invasió russa d’Ucraïna i la neteja ètnica a Gaza.

En aquest context, la Unió Europea ha de jugar un paper crucial en la desescalada de tensions i en la promoció de la pau i els drets humans, amb una política exterior autònoma que no depengui de la defensa d’altres països i que contribueixi a un ordre internacional just i pacífic.